Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Opplesning med Windows skjermleser (Windows 10)

Hvordan fungerer opplesning med Windows skjermleser? (Windows 10)

Når skjermleseren er aktivert, vil alt du gjør, bli lest opp. Skjermleseren vil f.eks. lese hvis du flytter rundt i menyer eller dialogbokser. Denne informasjonen kan du bruke til å navigere på PC-en. I tillegg leser den også teksten i et Word-dokument eller på en nettside.

Skjermleseren kan aktiveres på en av disse måtene:

  • Ctrl + Windows + Enter
  • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjermleser
  • Win + Ctrl + N (+ Mellomrom for å aktivere)

Trykk Ok (Enter) for å bekrefte at du ønsker å aktivere skjermleseren. For å minimer skjermlesermenyen som dukker opp kan du bruke hurtigtast:

  • Win + pil ned
Skjermdump innstillinger for skjermleser

I menyen for Skjermleser kan du endre hastighet på stemmen. Du kan velge om den skal slå seg på automatisk når du starter PC-en, eller om du vil slå den på manuelt. Du kan også ta vekk avkrysningen for at menyen for skjermleser skal vises hver gang du starter skjermleser.

Skjermleseren kan brukes sammen med Windows forstørringsprogram. Det er mest aktuelt å bruke skjermleseren hvis det er behov for mer talestøtte enn forstørringsprogrammet gir. Skjermleseren styres i hovedsak ved hjelp av tastaturet.

Nyttige hurtigtaster i skjermleser (Windows 10)

Aktiver og deaktiver

Ctrl + Win + Enter

Starte opplesning fra markør

Caps Lock + R

Lese bokstav mot høyre / venstre

Piltast høyre / venstre
Lese ord mot høyre / venstre

Ctrl + piltast høyre / venstre

Lese linje over / under

Piltast opp / ned
Lese setning der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + , (komma)

Lese forrige setning

Caps Lock + Ctrl + M

Lese neste setning

Caps Lock + Ctrl + . (punktum)

Lese avsnittet der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + K

Lese forrige avsnitt

Caps Lock + Ctrl + J

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + L
Lese siden der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + I

Leser forrige side

Caps Lock + Ctrl + U

Leser neste side

Caps Lock + Ctrl + O

For en grundig innføring i skjermleser kan du gå inn på Komplett veiledning for skjermleser. Denne ligger også som lenke under Skjermleser i hjelpemiddelsenteret.

Oppgaver

Side 23 av 52