Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Engasjerende leser i nettleserversjonen av Word (Windows 10)

Om Engasjerende leser i nettversjonen av Word (Windows 10)

I nettleserversjonen av Word ser Engasjerende leser noe annerledes ut, og den har mange muligheter. Vi skal se på mulighetene for

  • Tekststørrelse
  • Øk avstanden
  • Fargekombinasjoner
  • Linjefokus

I tillegg finnes det muligheter for å dele ord i stavelser, markere ordklasser, bildeordliste og oversettelse.

Tekststørrelse (Windows 10)

Du kan øke tekststørrelsen.

Skjermdump innstillinger for tekststørrelse i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Øke avstanden (Windows 10)

Du kan velg større avstand mellom bokstaver, ord og linjer.

Skjermdump innstillinger for å øke avstanden mellom bokstaver, ord og linjer i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Fargekombinasjoner (Windows 10)

Du kan endre på fargekombinasjonene under Temaer.

Skjermdump innstillinger for fargekombinasjoner i Engasjerende leser i nettversjon av Word.

Linjefokus (Windows 10)

Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at du har fokus på en, tre eller fem linjer av teksten.

Skjermdump innstillinger for linjefokus i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Oppgaver

Side 32 av 52