Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Engasjerende leser i skrivebordsversjonen av Word (Windows 10)

Om Engasjerende leser i skrivebordsprogrammet av Word (Windows 10)

I skrivebordsversjonen av Word ligger Engasjerende leser under Visningsfanen.

Skjermdump Ikonet til Engasjerende leser i  Visningsfanen i Word

I skrivebordsversjonen kan du redigere i dokumentet også når Engasjerende leser er valgt. Du har tilgang på alle de andre fanearkene i Word, og Engasjerende leser legger seg som et eget faneark helt til høyre hvis du trenger å gjøre endre tilpasningene av teksten underveis i arbeidet ditt:

Skjermdump Engasjerende leser som faneark

Engasjerende leser har mange muligheter. Vi skal se på de for tilpasning av tekst:

  • Kolonnebredde
  • Sidefarge
  • Linjefokus
  • Tekstavstand

I tillegg finnes muligheten for å dele ordene i stavelser.

Kolonnebredde (Windows 10)

Du kan velge ulik bredde på tekstkolonnen.

Skjermdump ulike valg for kolonnebredde.

Sidefarge (Windows 10)

Du kan endre bakgrunnsfargen i menyen for Sidefarge.

Skjermdump ulike valg for sidefarge.

Linjefokus (Windows 10)

Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at en, tre eller fem linjer med tekst vises.

Skjermdump ulike valg for linjefokus.

Tekstavstand (Windows 10)

Du kan velg å øke avstanden mellom tegn, ord og linjer ved å sette på Tekstavstand.

Skjermdump valg av tekstavstand.

Oppgaver

Side 31 av 52