Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Startmeny og Oppgavelinje (Windows 10)

Feste programmer til Startmenyen og Oppgavelinjen (Windows 10)

Du kan feste program til Startmenyen eller Oppgavelinjen. Startmenyen er menyen som kommer opp når du trykker på Start (Vindu-symbolet nederst til venstre på skjermen din) eller Win-tasten på tastaturet. Oppgavelinjen er linjen som er nederst på skjermen din:

Skjermdump Skrivebord og markeringer rundt startmeny og oppgavelinje

Finn programmet du ønsker å feste ved å gå inn på Start og finn det i listen over installerte program. Høyre klikk og velg Fest til Start eller Fest til oppgavelinjen.

Skjermdump fest til start eller oppgavelinje i høyreklikkmeny

Alternativt kan du høyreklikke på ikonet på skrivebordet, og velge Fest til Start eller Fest til oppgavelinjen i menyen som kommer opp.

Skjermdump  - meny som kommer frem når du høyreklikker på ikon

Oppgaver

Å starte program du har på Oppgavelinjen (Windows 10)

  • Win + tallet som tilsvarer appens plassering.

Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ikke er startet fra før vil den åpnes. Dersom det er åpent, vil du nå aktivere den. Dersom du har flere vinduer åpne i et program, kan du holde Win inne og trykke gjentatte ganger på tallet for å bla mellom de åpne vinduene.

Merk at du ikke kan bruke det numeriske tastaturet, og at det kun fungerer for opptil 9 program, da den ikke vil registrere inntasting av 1 og 0 som 10. Du kan endre rekkefølgen på programmene ved å klikke og dra med musepekeren.

Alternativt kan du bruke Win + T, og bruke piltastene til å bla bortover oppgavelinjen. Valg effektueres ved å trykke på Enter.

Oppgaver

Å starte program du har på Startmenyen (Windows 10)

Hvis du bruker musepeker for å navigere, vil programmet nå ligge lett tilgjengelig som en flis til høyre i Startmenyen. Om du vil starte et program fra Startmenyen med tastaturet kan du bruke denne tastatursnarveien. Mer at tastene må trykkes etter hverandre, og ikke samtidig:

  • Win + Tab + Tab + Tab + piltaster + Enter

De tre Tab-trykkene kan erstattes med hurtigtasten Shift + Tab. Shift må holdes nede mens Tab trykkes én gang, og reverserer retningen på forflytningen av fokus.

Dersom du i størst mulig grad ønsker å bruke tastaturet, kan det være enklere å legge programmet på oppgavelinjen, slik vi beskrev ovenfor.

Oppgaver

Tilpasning av Oppgavelinjen (Windows 10)

Oppgavelinjen kan også tilpasses noe. Det er to størrelser du kan velge mellom på ikonene, du kan endre plassering av oppgavelinjen og du kan endre høyden på den.

Menyen Innstillinger for oppgavelinje kan du finne på en av disse to måtene:

  • Høyreklikk mens musepeker står på et tomt felt på oppgavelinjen. Velg Innstillinger for oppgavelinje
  • Trykk Win + I for å åpne menyen for innstillinger. Gå inn på Personalisering, velg Oppgavelinje, nederst til venstre.
Skjermdump innstillinger for oppgavelinje

For å velge de største ikonene, la valget Bruk små knapper på oppgavelinjen være deaktivert.

I nedtrekksmenyen for Plassering av oppgavelinje på skjermen kan du velge å ha den plassert i bunn, topp, høyre og venstre.

Dersom du ønsker å endre høyden på oppgavelinjen må du la oppgavelinjen være åpen (ikke låst). Så må du ta tak i øverste kant av oppgavelinjen med musepekeren og dra opp. Hvis du ønsker å ha mange ikoner på oppgavelinjen, så kan dette være en fin løsning, siden alle ikonene da vil vises.

Oppgaver

Side 9 av 52