Til hovedinnhold

Programmering

Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt hørsel

Å programmere kan være både en visuell og en taktil læringsaktivitet. Det gjør at programmering kan fungere fint for en elev med hørselstap. Det er likevel noen ting du bør tenke på når du planlegger programmering for grupper der det går en elev med nedsatt hørsel. Selv om selve kodingen og programmeringsverktøyene er visuelle, er en betydelig del av programmeringsprosessen samarbeid og verbal kommunikasjon.

Når vi programmerer er vi algoritmiske tenkere som utforsker og feilsøker, og gjerne sammen med andre. Det er da viktig å legge til rette for at denne delen av programmeringsprosessen er tilgjengelig for eleven. Med fysisk og pedagogisk tilrettelegging kan programmering derimot være en egnet aktivitet for å styrke nettopp ferdigheter innen språk og kommunikasjon.

Punktene under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge for hele programmeringsprosessen for elever med nedsatt hørsel.

Visuell støtte

Benytt symboler og bilder i innlæringen og utføringen av programmeringen. Enkelte programmeringsverktøy som Bee-bot og Blue-bot har ferdiglagde symbolkort som kan benyttes, eller du kan lage symboler og bilder som passer til programmeringsverktøyet du har tilgjengelig og elevgruppen din.

Små grupper

Samarbeidsaktiviteter, bevegelse og aktiv læring er bra og lærerikt for alle elever, men kan generere mye støy. Det er viktig å legge til rette for støyredusering slik at eleven med nedsatt hørsel får mulighet til å delta i den verdifulle kommunikasjonen som foregår i programmeringen. Et aktuelt organisatorisk grep kan være å dele inn i små grupper og benytte grupperom.

Forberedelse

Det kan være lurt å sette av god tid til forberedelse av aktiviteten. Forberedelsen bør innebære arbeid med aktuelle begreper kombinert med den visuelle støtten. Dette vil gjøre det lettere for eleven med nedsatt hørsel og følge det som foregår i de ulike stegene av en programmeringsprosess. I tillegg vil god struktur og forutsigbarhet kunne øke læringsutbytte for alle elever. Mange elever har et behov for dette for å kunne konsentrere seg om oppgaven uten forvirring eller usikkerhet. Forberedelse er viktig blant annet for elever med nedsatt syn, språkvansker, kognitiv funksjonsnedsettelse og utfordringer knyttet til eksekutive funksjoner.

Les mer om hva hele prosessen med å programmere innebærer her om algoritme og algoritmisk tenkning.

Les mer om pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel her.

Side 14 av 18