Til hovedinnhold

Programmering

Styrke sentrale ferdigheter med programmering

En viktig hensikt med programmering i skolen er ferdighetene elevene tilegner seg. I tillegg til å lære å programmere, som kan være en ettertraktet ferdighet i fremtidens arbeidsliv, lærer elevene ett sett med ferdigheter gjennom den prosessen programmeringen er. Programmeringen er mer enn det å lage en kode, og prosessen strekker seg fra planlegging, via problemløsning til evaluering. Når denne prosessen gjennomføres kreves og styrkes ferdigheter som:

  • samarbeid
  • kommunikasjon
  • feilsøking og utholdenhet

Elevene som programmerere må planlegge, løse problemer, samarbeide og kommunisere godt for å komme videre. De må også feilsøke og holde ut når det oppstår feil. Dette er ferdigheter som barn med ulike spesialpedagogiske behov kan ha behov for å styrke. Dersom en elev har utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter, og skal styrke sine ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon, kan programmering være en egnet aktivitet. Det samme gjelder for en elev som er umotivert for skolearbeidet, og for eksempel har utfordringer når det kommer til det å gjøre feil.

Mange skoler gjør seg erfaringer med at programmering på timeplanen skaper engasjement i elevgruppa. Hvis programmering er en aktivitet eleven opplever som engasjerende og motiverende, gir det gode muligheter til å jobbe med andre ting som oppleves vanskelig. Les mer om programmering og interesser her.

Ferdighetene som styrkes gjennom programmering er viktig for alle elever i møte med skole, utdanning og fremtidig arbeid. Det finnes flere ulike betegnelser på den gruppen ferdigheter programmeringsprosessen rommer. Eksempler på slike er «21st century skills» eller ferdigheter for fremtiden og algoritmisk tenkning. Ferdighetene i algoritmisk tenkning betegnes som en av de viktigste grunnene til at programmering skal inn i alle klasserom. Les mer om algoritmisk tenkning her.

Programmering og sosiale ferdigheter

Styrking av sosiale ferdigheter med programmering kan gjøres i ulike fag, med ulike oppgaver og med de fleste programmeringsverktøy. Sentrale sosiale ferdigheter som samarbeid og kommunikasjon vil alltid være en viktig del av programmeringen, uavhengig av elevens alder, programmeringsspråk og programmeringsverktøy. De gode samarbeidssituasjonene avhenger av hvordan vi planlegger og legger opp læringsøkten. Dersom vi har den algoritmiske tenkningen i fokus i programmeringsøkten, fremfor det rent tekniske, vil sosiale ferdigheter som samarbeid og turtaking både kreves og styrkes mens elevene jobber sammen med kommunikasjon, feilsøking og utholdenhet.

Programmering og eksekutive ferdigheter

Gjennom tilrettelagte programmeringsøkter kan elever styrke eksekutive ferdigheter som for eksempel evnen til planlegging og sortering. Les mer om programmering og eksekutive funksjoner under forskning.

Aktuelle læringsressurser

Lego WeDo

Lego WeDo er en programmeringsrobot som kan egne seg særlig godt for å jobbe med samarbeid og kommunikasjon. Lego er noe de aller fleste kjenner til. Ved å benytte lego som inngang til forskjellige læringsaktiviteter i klasserommet, kan du som lærer bidra til å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Les mer om Lego WeDo 2.0 her.

Bee-bot

Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt kan Bee-bot brukes av barn ned i førskolealder. Den lille roboten egner seg godt for introduksjon og begynneropplæring i programmering. Vanskelighetsgraden på programmeringen kan tilpasses barnas forutsetninger og behov. Programmering med Blue-bot egner seg godt for å jobbe med:

  • rom og retning
  • samarbeid, turtaking og kommunikasjon
  • problemløsing
  • estimering og sekvensering

Les mer om Bee-bot her.

Side 11 av 18