Til hovedinnhold

Digitale spill i skolen

Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

Spill kan være en arena for trening på begrepsforståelse og ekspressive språkferdigheter. For elever med ulike utfordringer knyttet til språk, kan det å snakke om det vi ser og opplever i spillet være en motiverende måte å styrke disse ferdighetene på. Dette kan blant annet gjelde elever som er flerspråklige, barn med forsinket språkutvikling eller elever med ulike utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD).

Hvordan ser huset ditt ut? Hvilket materiale bygger du taket med? Hva er et mission? Hva gjør karakterene nå? Spill gir mange muligheter for spørsmål der elevene kan få anledning til å beskrive det de ser og opplever. Omtrent hvilket som helst spill med visuelle scener og handling kan brukes til dette formålet. Konstruksjonsspillet Minecraft eller spillnovellen Life is Strange er to eksempler på ulike spill som gir gode muligheter til språk- og begrepstrening.

E-læring - Fra ord til orden

Fra ord til orden er en metodikk for trinnvis utvikling av språkferdigheter. Metodikken bygger på en bevissthet om at elevens interesser styrker motivasjon for læring, og erfaringer fra gaming er brukt som eksempler i denne e-læringen

Les mer om:

Side 10 av 10