Statpeds årsrapport

Årsmeldinga ser attende på året som har gått. Ho er ei melding til Kunnskapsdepartementet om korleis vi har løyst oppgåvene vi fekk i tildelingsbrev og oppdragsbrev frå dei. Samstundes har vi ei magasinutgåve. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!