Til hovedinnhold

Om Statped

Årsrapport

Årsmeldinga ser attende på året som har gått. Ho er ei melding til Kunnskapsdepartementet om korleis vi har løyst oppgåvene vi fekk i tildelingsbrev og oppdragsbrev frå dei.

Statpeds årsrapport 2022

Revisjon av årsrekneskapen for 2022

Statpeds årsrapportar

Side 6 av 12