Til hovedinnhold

Om Statped

Jeg er Imanuel – en film om spisskompetanse

Imanuel danser hver morgen. Gleden er i hele kroppen. Han har mye som han vil fortelle, og som han har behov for å si.

Da verbalspråket ble vanskelig, fikk Imanuel en talemaskin. Nå er den blitt stemmen hans. Det å få en stemme er blitt en ubeskrivelig reise for en gutt som har så mye på hjertet.

Kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon i laget rundt Imanuel, kan være avgjørende for at unge som ham får et godt opplæringstilbud der de bor.

Med tegnspråktolking

Med synstolking

Side 9 av 13

Refleksjon

  • Hvordan definerer dere spisskompetanse eller dybdekompetanse på ditt arbeidssted?
  • «Alt er mulig for Imanuel» sier mor i filmen. På hvilke områder kan Statpeds dybdekompetanse gi Imanuel disse mulighetene?
  • Hvilke avklaringer tenker du er viktig for å sikre tydelige roller og et godt samarbeid mellom skole, PPT og Statped i saker som dette?
  • I filmen snakkes det om å bygge bro mellom en vanske og en god pedagogisk praksis. Når henvender dere dere til Statped for mer hjelp og støtte i en sak? Hvilke kriterier har dere for dette?