Til hovedinnhold

Om Statped

Statpedundersøkelsen

Statped gjennomfører undersøkelser for å finne ut hvordan brukere og samarbeidspartnere vurderer våre tjenester.

På oppdrag fra Statped har Rambøll kartlagt opplevd kvalitet og effekt av Statpeds tjenester hos brukerne og samarbeidspartnerne våre.

Statpedundersøkelsen 2022 - kvantitativ del

Rambøll (2023): Statpedundersøkelsen 2022 - Hovedrapport (pdf)

Statpedundersøkelsen 2022 - kvalitativ del

Statped har behov for kunnskap om PPT og kommunenes behov knyttet til kompetanseløftet. Hensikten er å gi oss et kunnskapsgrunnlag om hvilke områder som har behov for kompetansesatsing fra vår side.

Rambøll (2023): Statped i omstilling – En kartlegging av behov i PPT (pdf)

Side 5 av 13