Brukermedvirkning

I Statped har brukerne innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Det skjer gjennom brukermedvirkning i ulike råd.