Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

3: Forlengelse/avslutning

Formål:

På bakgrunn av søknad, vedtak og utformede mål i samarbeidsplanen skal det vurderes om tjenesten kan avsluttes, eller om det er behov for forlengelse.

Aktivitet:

Vi gjennomfører et møte mellom barnehage/skole, PPT og Statped. Barn/elev og/eller foresatte kan også delta. Hensikten er å evaluere resultatene fa samarbeidet opp mot målene som er satt og vurdere om saken kan avsluttes etter planen.

Ved avslutning

  • Dokumentere grunnlag for avslutning.
  • Statped skriver avslutningsbrev/avslutningsrapport

Ved forlengelse:

  • Dokumentere grunnlag for forlengelse
  • Statped skriver rapport om arbeidet som er gjort i saken
  • Utforme ny versjon av samarbeidsplan

Side 4 av 7