Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

2: Kartlegging, rådgiving og veiledning

Formål:

Aktiviteter i rådgivningen skal bidra til at felles mål i samarbeidsplanen blir nådd. Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for rådgivning og veiledning. Aktiviteter skal bidra til at det gjennomføres tilrettelegging og tiltak for måloppnåelse/å nå målene som er satt for samarbeidet.

Aktiviteter:

Aktiviteter og omfang vil variere avhengig av behovsbeskrivelser og vanskeområder

  • Observasjon kan skje lokalt enten i barnehage, skole eller hjemmet.
  • Spesialpedagogisk kartlegging kan skje lokalt eller på andre egnede steder. Noe kartlegging kan også være skriftlig gjennom skjemaer som blir sendt ut
  • Dokumentere kartlegging
  • Tiltak utarbeides i fellesskap
  • Samarbeidsmøter skjer enten digitalt eller lokalt
  • Statped kan delta på ansvarsgruppemøter, i tilfeller der det er behov for vår spisskompetanse
  • Statped kan tilby kurs/webinar. Disse kan gjennomføres digitalt eller lokalt. Se Statpeds kurstilbud
  • Sammen vurderer og justerer vi mål, aktiviteter og tiltak underveis

Side 3 av 7