Til hovedinnhold

Stemmevansker

Slik jobber Statped med stemmevansker

Stemmeteamet i Statped tilbyr individ og systemtjenester og har lang erfaring med fagutvikling og direkte logopedisk arbeid. Vi bistår og samarbeider med logopeder i kommune og fylke om komplekse og omfattende vansker.

Individtjenester

En individtjeneste er rettet mot en person med behov for spesialpedagogisk hjelp, nærpersoner og hjelpeapparatet rundt. Dette kan være oppfølgende logoped, PPT og andre fagpersoner. Statped tar imot søknader fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hjemkommunen din.

Dersom du blir fulgt opp av privatpraktiserende logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet tilbyr utredning av stemmevansker, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en helhetlig tilnærming til deg med stemmevansker.

Vi tilbyr også disse tjenestene:

  • Rådgivning og veiledning til personer med stemmevansker, nærpersonene dine og logopeden din
  • Råd om tiltak basert på kunnskap, erfaring og forskning
  • Anonyme konsultasjoner

Systemtjenester

En systembasert tjeneste er ikke rettet mot en person, men systemet rundt flere personer med behov for spesialpedagogisk hjelp. Det vil si systemet rundt deg som har stemmevansker. Statped tilbyr ulike systemtjenester:

  • Kurs og forelesninger for fagpersoner
  • Lokal kompetanseheving ved faglige nettverk
  • Samarbeid med universitet- og høyskolesektoren (UH-sektoren) om praksis og veiledning av masterstudenter
  • Samarbeid med brukerorganisasjoner

Fagutvikling

Statped har logopeder med høy kompetanse på stemmevansker.

Vi arbeider med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren om fagutvikling og formidling.

Side 11 av 14