Til hovedinnhold

Tolking og barn

Voksne sitt ansvar

Det er de voksne som bestemmer at det skal være tolk til stede, og som bestiller tolk på vegne av barn. Når barn skal samhandle via tolk, må de voksne rundt barnet ha kunnskap om hva tolking innebærer. De voksne må også evne å vurdere hvordan denne praksisen fungerer for barna. For å få best utbytte av denne modulen, bør du først lese modulene; Hva er tolking?, Barn og tolking og Tolkens oppgaver. Der ser vi på hvordan samtaler med tolk fortoner seg litt annerledes enn direkte samtaler, hvordan barn forholder seg til tolking og hva tolking krever av barna.

Tilgang på tolk gir mulighet til deltakelse i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk. Men det er viktig å være klar over at en tolk alene ikke sikrer inkludering av tegnspråklige barn. Voksne rundt barnet er viktige støttespillere, og det er noen sårbarheter ved tolket samhandling.

Side 25 av 49

Tenk på dette

Hvorfor engasjerer vi tolk?

Hvilke forventninger har vi til tolken?

Hva krever det av meg?

Hvordan kan vi støtte barn i tolket samhandling?

Hvilket inntrykk får vi av hverandre i tolket samhandling?