Til hovedinnhold

Tolking og barn

Jevnaldrende i sosialt samspill

For en tolk kan det være lettere å tolke i strukturerte situasjoner. I skolesammenheng, kan en strukturert situasjon være i et klasserom der lærer snakker mest og har god kontroll på hvem som får ordet. Men slik er det jo ikke alltid i et klasserom. Det kan være mange samtaler og mye som foregår. I slike situasjoner kan det være vanskelig for tolken å få med seg alt, og hen må gjøre et utvalg av hva som skal tolkes. Og hva er viktigst – det læreren sier, eller kommentarer fra de andre i klassen? Skolen er en viktig arena for vennskap og sosialt samspill med jevnaldrende. Den største utfordringen med tolk i opplæringen kan være deltakelse i de ustrukturerte situasjonene gjennom skoledagen.

I samtaler med tolker som jobber i grunnskolen, kom det frem at det kan være vanskelig å tolke alt i sosiale situasjoner.

Side 40 av 49