Til hovedinnhold

Undervisningsforslag, avlesningstekster og andre undervisningstips

Undervisningsforslag mellomtrinn

Tema: Krim

Tema: Påske

Tema: Brøk

Et undervisningsopplegg knyttet til brøk.

Først en generell introduksjon til temaet. Så er det litt visuelle oppgaver. Til slutt skal elevene jobbe med oppgavene som ble nevnt i videoen .

Løs oppgavene

Tema: Andersens digitale klasserom, elevpresentasjoner

Lærer Andersen ønsker velkommen til en ny tegnspråktime på 7.trinn på Digi-skole hvor to elever skal fremføre hvert sitt innlegg.

Vurdere andres tegnspråklige framføringer ut fra faglige kriterier

  • Avlese et bredt utvalgt tegnspråktekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet og reflektere over innhold og form
  • Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta»

Side 3 av 6