Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Dette er skrivetrappen – en utviklingsskala til hjelp i kartlegging av skriving

Utforskende og oppdagende skriving – emergent

1. Tegning

Linjer og kurver som ser ut til å representere et objekt

2. Skribling

Kontinuerlig vertikale, sirkulære eller bølgete linjer arrangert lineært på tvers av siden. Det kan inneholde bokstavlignende figurer, men de fleste former gjenkjennes ikke som bokstaver. Kan ikke observeres hos personer som bruker alternativ blyant.

3. Bokstaver i rekke

Rekker med bokstaver skrevet med hånd eller tastatur, ikke i gruppert i ord

4. Bokstaver i grupper

Rekker med bokstaver gruppert i «ord», det vil si med mellomrom mellom minst to grupper av bokstaver, uten at ordene er forståelige

5. Ett forståelig ord

Rekker med bokstaver gruppert i «ord», og med ett forståelig ord. Det kan også oppstå i en sammenhengende rekke av bokstaver

Skriving som en formell ferdighet – konvensjonell

6. To – tre forståelige ord

To eller tre forskjellige forståelige ord innebygd i en rekke, atskilt med mellomrom eller i listeformat

7. Lister

Tre eller flere relaterte ord. Kan for eksempel være en liste over ting de kan se i et bilde, ofte substantiver, eller en liste over ting de forbinder med et emne

8. Begynnende setning

Mer enn tre forskjellige forståelige ord, med minst to av dem i en delvis dannet setning (dvs. grammatisk del av en frase eller setning) som eks. substantiv og verb

9. En/to fullstendige setninger

Setninger har en subjektfrase og en verbfrase. Tegnsetting er ikke nødvendig. Stort sprik i gruppen som er på trinn 9

10. Tre eller flere setninger, ikke i relasjon til hverandre

På dette nivået ønsker vi å se tegnsetting som punktum. Husk at stavemåten fremdeles ikke trenger å være perfekt - bare på et nivå der et tiltenkt publikum kan lese den

11. Tre eller flere beslektede setninger, men ikke bygd opp i en sammenhengende tekst

Organisert skriving med tre eller flere setninger om et sammenhengende emne, men med begrenset sammenheng mellom setninger, det vil si at setninger kan omorganiseres uten at det betyr noe for meningen

12. To eller flere setninger med både sammenhengende tema og med sammenhengende oppbygging av teksten

Organisert skriving med et sammenhengende tema, og bruk av sammenhengende enheter som pronomen, synonymerstatning, logiske koblinger, konjunksjoner, eller konklusjoner som refererer til tidligere innhold, på tvers av tre eller flere setninger, slik at setningene ikke kan omorganiseres uten at mening endres

13. To eller flere avsnitt som hver har minst tre sammenhengende setninger hver

Organisert skriving med et sammenhengende hovedemne og to sammenhengende underavsnitt (delemner eller historiedeler) med minst to setninger som utdyper betydningen av hver

14. Tre eller flere avsnitt som hver har minst tre sammenhengende setninger

Organisert skriving med et sammenhengende hovedemne og minst tre sammenhengende underavsnitt (delemner eller historiedeler), med minst tre setninger som utdyper betydningen av hvert avsnitt

Side 2 av 26