Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 6 To til tre forskjellig ord

To eller tre forskjellige forståelige ord innebygd i en rekke, atskilt med mellomrom, eller i et listeformat.

Ord som består av enkeltbokstaver (i, å,) må være atskilt med mellomrom for å telle som et forståelig ord.

Eks.: mamma pappa eskil

Når vi har kommet til dette nivået er personen en tidlig konvensjonell leser og skriver og bør nå få konvensjonell lese- og skriveopplæring i tillegg til fortsatt tilrettelegging for daglig å skrive av reelle grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Når vi skriver til eller for personen, legger vi vekt på å modellere strategier som ordbanken og/eller staving.
  • Selvstendig skriving bør tilrettelegges med en-sides alfabetoppsett, for eksempel et vanlig tastatur/digitalt tastatur.
  • Starte opp med modellering av skriving og starte for eksempel med fokus på å skrive «en god setning».

Side 8 av 26