Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 10 Tre eller flere setninger, ikke relatert til hverandre

For dette trinnet ønsker vi å se tegnsetting som punktum. Vi må også huske at stavemåten fremdeles ikke trenger å være perfekt - bare på et nivå der et tiltenkt publikum kan lese den.

Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Mini-leksjoner med fokus på å utvide skrivingen med hvem, hva, når, hvor og hvorfor

Stort sprik i gruppen som er på dette trinnet i DWS. Mål for trinn 9 – 11 er å utvide og skrive mer komplekse setninger, og ta i bruk konjunksjoner (og, men, eller, for, så, både og, enten eller, verken eller).

Tilrettelegg for å bruke konjunksjoner til å binde sammen flere like ord eller setninger. På den måten vil man oppnå mer komplekse setninger, og en økt språklig forståelse.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

  • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
  • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå
  • Bruk av ordvegg
  • Aktiviteter med å konstruere ord

Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.

Side 12 av 26