Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Litteraturtips

Litteraturtips

Eksempelhefte til lærere i grunnskolen om Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom.

Håndbok, informasjon og tips til lærere i grunnskolen. Om elever med Asperger syndrom

Autisme og pedagogikk. Boka handler om barn med moderat eller alvorlig grad autisme

Mitchell, David: Hvad der virker i inkluderende undervisning Dalfolo A/S (2015).

Martinsen, H m/ fl: Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASD). Gyldendal akademisk 2016.

Martinsen, H; Nærland, T, Tetzchner, S.V: Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelser. Gyldendal akademisk 2015.

Side 15 av 20