Til hovedinnhold
Viser 25 kurs
 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 1 uke 10 - 2024

  • Dato: 04.03.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 19.02.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Tidlig hjelp - er god hjelp! Språkkartlegging og tiltak

  • Dato: 05.03.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 05.03.2024
  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. Få med deg dette webinaret hvor vi har fokus på språkkartlegging og tiltak rettet mot førskolebarn. 

  Vi vil være tilgjengelig i chat under webinaret.

  Webinaret sendes også samme dag kl. 17.00 - 18.30

  NB! Dette webinaret er sendt tidligere!

 • Tidlig hjelp - er god hjelp! Språkkartlegging og tiltak

  • Dato: 05.03.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 05.03.2024
  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. Få med deg dette webinaret der vi har fokus på språkkartlegging og tiltak rettet mot førskolebarn. 

  Vi vil være tilgjengelig på chat under webinaret.

  Webinaret sendes også samme dag klokken 10.45 - 12.15

  NB! Dette webinaret er sendt tidligere!

 • Taktile arbeidsmåter i kunst og håndverk

  • Dato: 12.03.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 01.03.2024
  • Tema:
   • Syn
  Et dialogbasert erfaringsseminar for personale i skolen. Her får du råd og tips og mulighet for å drøfte problemstillinger. 

  Seminaret har fokus på taktile arbeidsmåter, og vektlegger i hovedsak behovene til elever med blindhet. Seminaret kan også være relevant for elever med andre typer synsnedsettelser. 

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  • Dato: 13.03.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 13.02.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 • Stammeworkshop Oslo

  • Dato: 04.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 21.03.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet. 

 • Stammeworkshop Tromsø

  • Dato: 11.04.2024
  • Sted: Tromsø
  • Påmeldingsfrist: 21.03.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.   

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 2 uke 16 - 2024

  • Dato: 15.04.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 01.04.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Samiske pedagogiske fagdager 2024

  • Dato: 16.04.2024
  • Sted: Bodø
  • Påmeldingsfrist: 22.03.2024
  • Tema:
   • Flerspråklighet
  Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager 16.-17. april 2024 i Bodø.

   

   

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 16.04.2024
  • Sted: Tromsø
  • Påmeldingsfrist: 14.03.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  • Dato: 23.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 02.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.
 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 24.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 03.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.
 • Statpedkonferansen 2024

  • Dato: 25.04.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 25.04.2024
  • Tema:
   • Flerspråklighet
  Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

  Det varierte mangfoldet vi står overfor i barnehager og skoler krever kulturell innsikt, tverrfaglig kompetanse og samarbeid, anerkjennelse av barnets styrker og læringspotensial. Reflektere over eget handlingsrom i et profesjonelt læringssfelleskap

  For å følge Konferansen følg denne lenken

  Statpedkonferansen 2024

 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024)

  • Dato: 01.05.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Dette er et digitalt kurs. Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. mai 2023 og 31.05.2024. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

 • Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige 2024

  • Dato: 06.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 15.03.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige er for alle som jobber med undervisning både i grunnskole og i videregående. Seminaret består av to dager fylt med fellesøkter og workshoper. Vi presenterer vår nye læremiddelportal, og tar opp aktuell tematikk for vår læremiddelutvikling. Vi åpner for erfaringsdeling i plenum, og helt konkret arbeid i workshoper.
 • Stammeworkshop Bergen

  • Dato: 07.05.2024
  • Sted: Paradis, Bergen
  • Påmeldingsfrist: 23.04.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Taktil kommunikasjon (TAKOM) modul 1.

  • Dato: 08.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 15.04.2024
  • Tema:
   • Hørsel
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
   • Tegnspråk
  TAKOM,  er en læringsressurs som er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. Kurset er lagt opp til å være modulbasert fordelt over tre ganger i løpet av 2024.  Kurset har fokus på hvordan man kan tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet.

   

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 28.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 13.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  • Dato: 29.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 06.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
  Dag 1: 10:00 - 15:00
  Dag 2: 09:00 - 14:00.

   

 • Kurs i SHAPE CODING systemet

  • Dato: 31.05.2024
  • Sted: Nettkurs
  • Påmeldingsfrist: 27.11.2023
  SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

  SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 23/2024

  • Dato: 03.06.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 06.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 3 uke 23 - 2024

  • Dato: 03.06.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 20.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 24/2024

  • Dato: 10.06.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 10.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en videreføring av trinn 1.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 11.06.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 22.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Stammeworkshop Trondheim

  • Dato: 20.09.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 06.09.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.