Til hovedinnhold

— Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

Å vurdere språkkompetansen til flerspråklige barn med minoritetsbakgrunn: betydningen av språklige erfaringer

E-læring

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Fra ord til orden