Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse

Posisjonering

Det er viktig å ha informasjon om barnet syns- og hørselsfunksjon for å kunne gjøre seg best mulig tilgjengelig for barnet. Slik informasjon er god hjelp når vi skal skape gode betingelser for at barnet skal få tilgang til kontakt, kommunikasjon, fellesskap og læring. Her er noen gode tips om posisjonering

  • Ofte er ansikt-til-ansikt en god posisjon. Da har barnet muligheter til å munnavlese, oppfatte mimikk eller utforske den andres ansiktet med hendene sine.
  • Hvis barnet sitter inntil en voksen med ryggen til, kan man ha et speil foran som gjør at det blir mulig å se barnets ansiktsuttrykk og bevegelser i kroppen.
  • Å sitte på fanget eller på armen kan også være en god posisjon. Da har den voksne mulighet til å både se ansiktsuttrykk og kjenne barnets bevegelse eller spenninger i barnets kropp.
  • Pass på at barnet ikke blir blendet av motlys og forstyrrende lyskilder, og sørg for at forstyrrende bakgrunnsstøy er redusert mest mulig.
  • Avpass avstand etter barnets synsfunksjon

Side 11 av 25