Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

1.4 Hva skal vi se etter?

OBS! -momenter 

OBS! -momenter er nevropsykologiske momenter som det er viktig å se etter når vi er sammen med barn som Emma og Khalid.  De kan gi oss innsikt i hvordan barnet fungerer nevropsykologisk.

OBS! -momenter kan hjelpe oss til å identifisere motiverende aktiviteter og hva som fenger barnets oppmerksomhet. De kan også være til hjelp i utforming og revidering av kunnskapsgrunnlaget rundt barnet. Når vi blir mer bevisste på Obs! -momentene, kan vi enklere se både barnets styrker og sårbarheter. Vi kan tilpasse aktiviteter til dagsformen og de individuelle forutsetningene.

På grunn av store motoriske vansker og sansemessige nedsettelser står barn som Emma og Khalid i fare for å bli isolert og i mindre grad delta i felleskapet. De kan ofte virke trette, og ta lite initiativ. Vi kan sitte igjen med en følelse av at vi ikke når inn, eller får kontakt. Vi kan komme i en situasjon der vi selv tar lite initiativ. Vi tar mindre kontakt og gir barnet mindre oppmerksomhet enn vi har planlagt.

Grunnen til at det kan være vanskelig å få kontakt med barnet kan skyldes en kombinasjon av ulike OBS! -momenter. Det kan være funksjonelle nevrologiske utfordringer som gjør det vanskelig for barnet å oppfatte vårt forsøk på kontakt. Da er det viktig å merke barnets reaksjoner, initiativ og hvor det har oppmerksomheten.

Hva bør vi se etter?

Under har vi satt opp en liste over forskjellige momenter som vi bør være oppmerksomme på når vi er sammen med barn som Emma og Khalid. Sammen med beskrivelsene kommer det også tips til hvordan du kan jobbe pedagogisk. Når vi oppdager at barnet har utfordringer innenfor et eller flere av Obs! -områdene, kan vi legge inn konkrete tiltak her-og-nå, og bruke erfaringene vi gjør oss i neste omgang.

Væremåten vår er viktig. Er vi til stede? Gir vi tid? Er vi tydelige? Bekrefter vi barnet? Væremåten vår påvirker barnet og situasjonen. Det er lett å glemme og reflektere over hvor vi selv er mentalt og følelsesmessig, når vårt fokus er mest på barnet.

 Eksempel: Emma og Lille Petter EdderkoppSide 6 av 22