Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

2.8 Oppsummering

I denne modulen har du fått presentert teori om betydningen av kroppen og sanseopplevelser for barnets kognitiv- og psykologiske utvikling.

I denne modulen har du tilegnet deg:

  1. Kunnskap om kroppens rolle i barnets tidlige læringsutvikling.
  2. Kunnskap om hvorfor det er viktig å støtte barnets utvikling gjennom en kroppslig-taktil tilnærming i interaksjonen med barnet.

I denne e-læringen har du fått innføring i hvordan du kan tilrettelegge med vekt på sansene for at barn som Emma og Khalid skal bli inkludert og være aktive deltakere i samlingsstunden i barnehagen.

Gjennom spørsmål og oppgaver til innholdet har du fått reflektert og prøvd ut. Det oppfordrer vi deg til å fortsette med. Gå gjerne tilbake og bruk innhold i e-læringen når du skal planlegge og evaluere samlingsstunder. Bruk også innhold, refleksjonsspørsmål og utprøvingsoppgaver sammen med teamet seinere. Bygg videre på dette ved å prøve ut andre tilrettelegginger i samlingsstunden som ikke er nevnt i utprøvingsoppgavene, men som vi skriver om i teksten.

Side 22 av 22