Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Abakus

I videoen «Introduksjon til Abakus» Abakus får vi en innføring i grunnleggende teknikk for å betjene abakus taktilt, og hvordan vi anbefaler å starte opp arbeidet med bruk av abakus.

Side 19 av 22