Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Slik bestiller du punktskriftbok og tilleggsmateriell

Punktsriftbok til eleven

Matematikkbøker på 1. og 2. trinn leveres bare som papirbok. (Bruk valget «Har vi ikke punktskriftboken?, dersom ønsket bok ikke kommer opp når du søker på tittel eller ISBN.)

Læremidler i punktskrift

Om tilleggsmateriell til punktskriftboka

En eske med tilleggsmateriell blir levert sammen med punktskriftboka. Det er ikke nødvendig å bestille dette spesifikt.
Tilleggsmaterialet hører sammen med bok for 1. og 2. trinn, men dette er materiell som eleven kan bruke sammen med lærebøker på flere trinn.

Læremidler som supplement til punktskriftbok i matematikk 1. og 2. trinn (PDF).
Læremidler som supplement til punktskriftbok i matematikk 1. og 2. trinn. (uten bilder)(PDF)

Side 2 av 22