Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Oppgaver med tallrekker og tallinjer

I denne videoen får du tips til hvordan du kan arbeide med tallinje-oppgaver sammen med eleven.

Side 13 av 22