Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Lære å lese tall

I denne videoen forklarer vi hvordan lesing med fingrene er forskjellig fra visuell lesing. I tillegg beskriver vi gode lesestrategier og hvordan du kan bruke leseøvinger når eleven skal lære å lese tall.

Side 5 av 22