Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Regnestykker

I videoen «Regnestykker» forklarer vi en viktig forskjell mellom hvordan seende elever lærer seg å kjenne igjen regnestykker, og hvordan dette kan være for eleven som leser og skriver punktskrift.

Side 10 av 22