Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Abstrahering

Dette er en forelesning om tilrettelegging av oppgaver og aktiviteter som kan fremme abstrakt tenkning, når en av elevene i klassen er blind eller sterkt svaksynt.

Side 18 av 22