Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Oppsett av forstørrelse

I denne videoen vil du lære hvor du aktiverer forstørrelse og hvordan du kan bruke forstørrelse på Android-telefon/nettbrett.

Fingerbevegelser

  • Trippeltrykk med én finger
  • Gli over skjermen med to fingre
  • Knip to fingre sammen på skjermen
  • Spre to fingre på skjermen

Øvingsoppgaver

  1. Aktiver forstørring: Innstillinger > Tilgjengelighet > Synlighetsforbedringer/Forstørrelse
  2. Trippeltrykk med én finger for å slå på forstørring
  3. Spre eller knip to fingre på skjermen for å justere størrelsen
  4. Dra med to fingre over skjermen for å flytte på skjermbildet

Tips! Du bør ikke bruke skjermleseren og tilgjengelighetsknappen samtidig, fordi skjermleseren da ikke vil fungere som den skal.

Side 22 av 55