Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Justere grad av forstørring

Denne videoen viser hvordan du justerer opp eller ned graden av forstørring.

Sett grense for maksimal forstørring: Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom, Nederst i listen.

Fingerbevegelser

Dobbeltrykk og hold med tre fingre og dra opp eller ned på skjermen.

Øvingsoppgave

Aktiver Zoom og sett på høy forstørrelse. Nå kan det være lett å miste oversikten. Bruk 3 fingre og beveg deg rundt med rolige bevegelser, gjerne systematisk (f.eks. horisontalt fra venstre mot høyre, så vertikalt ned og horisontalt tilbake igjen). Tren også på å slå av og på Zoom – av for å få en oversikt - og på igjen for å gå inn på detaljer.

Side 50 av 55