Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Sende og svare på meldinger

Denne videoen viser hvordan du kan sende og besvare meldinger.

Fingerbevegelser

Sveip med en finger til høyre eller venstre. Lytt til VoiceOver for å høre hvor du er.
Dobbelttrykk med en finger for å aktivere tekstfelt, bekrefte bokstaver eller trykke på knapper. Dobbelttrykk med to fingre for å starte eller stanse diktering.

Siden du har fokus i tastaturet når du skriver, kan det være en fordel å ta med en finger litt oppe på skjermen og så sveipe mot høyre for å finne Send-knappen. På den måten slipper du å sveipe mellom alle bokstavene i tastaturet.

Øvingsoppgaver

  • Finn en kontakt i kontaktlisten som du ønsker å sende melding til.
  • Dobbelttrykk på kontakten, sveip til Melding og dobbelttrykk.
  • Skriv eller dikter meldingen.
  • Finn Send-knappen og dobbelttrykk.

Side 43 av 55