Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Åpne apper og trykke på knapper

Denne videoen viser hvordan du åpner apper og trykker på knapper.

Når VoiceOver er aktiv, kan du ikke bare trykke direkte på et ikon for å åpne en app eller trykke på en knapp.

Fingerbevegelser

For å åpne en app må du sveipe til høyre eller venstre med en finger for å flytte markøren til appen du vil åpne og dobbelttrykke med en finger.

Øvingsoppgaver

  • Sveip med en finger til du finner Innstillinger, og dobbelttrykk for å åpne.
  • Sveip til du kommer til Generelt, og dobbelttrykk..
  • Sveip til Oppdatering, og dobbelttrykk for å åpne
  • Sveip fra venstre mot høyre for å høre hvilken versjon av operativsystemet du har.
  • Sveip fra høyre mot venstre til du kommer til Tilbakeknappen, og dobbelttrykk.
  • Dobbelttrykk på Tilbake-knappen igjen for å gå tilbake til Innstillinger.
  • Avslutt Innstillinger ved å trykke på Hjem-knappen. Har du iPhone X eller nyere, stryk langsomt opp fra bunnen av skjermen med en finger til du hører en popplyd og gli vider opp til andre poppelyd

Side 32 av 55