Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Skrive på tastatur

I denne videoen viser vi hvordan du kan skrive på et skjermtastatur når VoiceOver er på.

Når du bruker VoiceOver fungerer tastaturet på en annen måte enn når VoiceOver ikke er aktivt.

Fingerbevegelser

For å skrive må du først aktivere et tekstfelt ved å dobbelt-trykke med en finger i tekstfeltet. Da vil tastaturet dukke opp på bunnen av skjermen. Sveip med en finger til høyre eller venstre til du hører bokstaven du vil ha. Bekreft bokstaven ved å dobbelt-trykke med en finger.

Øvingsoppgaver

  • Sveip til du finner Notater, og dobbelt-trykk for å åpne.
  • Sveip til du finner Nytt notat, og dobbelt-trykk.
  • Skriv setningen: «Det er spennende å skrive på denne måten.»

Det er ikke nødvendig å sveipe gjennom alle bokstavene for å finne riktig bokstav. Kjenner du tastaturet godt, kan du prøve å ta mest mulig direkte på bokstaven og ev. sveipe hvis du bommer litt.

Side 38 av 55