Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Utforsk skjermen din

I denne videoen lærer du å bli kjent med skjermen din, veksle mellom elementene, åpne apper og trykke på knapper.

Fingerbevegelser

  • Gli med én finger over skjermen
  • Sveip til høyre eller venstre med én finger
  • Dobbelttrykk med én finger

Øvingsoppgave

  1. Start skjermleseren.
  2. Trykk lett med en finger på appen øverst i venstre hjørne for å markere den. Sveip til høyre med en finger helt til du kommer til appen nederst i høyre hjørne. Sveip så til venstre for å gå tilbake.
  3. Sveip til høyre eller venstre med en finger til du hører en app du vil åpne og dobbelttrykk med en finger.

Tips! Hvis du holder fingeren stille på samme sted i mer enn et halvt sekund, vil markøren flytte seg til stedet.

Side 7 av 55