Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

micro:bit - mikrokontroller

Ny og gammel micro:bit. Den nye versjon 2 til venstre.

Hvordan virker den?

micro:bit er en mikrokontroller som du kan programmere ved hjelp av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Det er utviklet spesielle apper og webbaserte løsninger for å programmere micro:bit.

Du kan godt bruke micro:bit alene, men det går også an å koble til forskjellig slags tilbehør. micro:bit er svært utbredt i skolen, både på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og på videregående.

Det finnes i hovedsak to løsninger for å programmere micro:bit. Den vanligste er Microsoft MakeCode som både kan kjøres i nettleseren og som en app. Den andre er Python Editor som bare kan kjøres i nettleseren. I tillegg finnes en rekke andre løsninger.

Nettside: https://www.microbit.org/no/

Tilrettelegging for elever med blindhet, svaksynthet og hjernerelaterte synsvansker

microbit startpakke med USB-ledning og batteri
microbit startpakke med USB-ledning og batteri.

micro:bit kan fint brukes av elever med blindhet, svaksynthet og hjernerelaterte synsvansker. Men husk at den må brukes til noe som gir mening for denne elevgruppen. Skjermen (LED-matrisen) på micro:bit kan være vanskelig å se for mange av dem. I stedet kan det være bedre å bruke micro:bit med høyttaler. Da kan du lage programmer som skaper musikk, lydeffekter og tekst-til-tale.

Selve micro:bit-enheten er enkel å bruke og krever ingen tilrettelegging. Den har to knapper på forsiden (A og B) som er taktile og lette å finne. Det samme gjelder for reset-knappen på baksiden. På den nye micro:bit (versjon 2) er det mulig å bruke micro:bit-logoen på forsiden som en knapp. Den er ikke taktil og kan dermed være litt vanskeligere å finne.

Koble høyttalere til microbit med bananplugger og krokodilleklemmer
Tilkobling av høyttalere til microbit med bananplugger og krokodilleklemmer.

Det kan være utfordrende å koble utstyr til micro:bit. Hvis du skal bruke høyttalere eller hodetelefoner, må du koble ledninger til punktene merket henholdsvis 0 og GND på micro:bit-enheten. Du kan bruke ledninger med krokodilleklemmer eller bananplugger. Tilkoblingen må gjøres slik at ledningene ikke kommer i kontakt med tilkoblingspunktene ved siden av. Det enkleste og sikreste er å bruke bananplugger som stikkes inn i hullene på micro:bit.

micro:bit koblet til Musicbox
micro:bit med Musicbox.

I stedet for å koble til høyttalere ved hjelp av ledninger, går det an å bruke et tilbehør som kalles 4tronix Music Box. Det er en enhet med høyttaler. micro:bit versjon 2 har også en egen høyttaler bygget inn. Men verken høyttaleren på Music Box eller micro:bit er av særlig god kvalitet. De fungerer ok til musikk og lydeffekter, men blir for dårlige til tekst-til-tale.

Husk:

  • Unngå å bare bruke skjermen. Bruk musikk, lydeffekter og syntetisk tale.
  • Tilkobling av høyttalere gjøres enklest med bananplugger.
  • Bruk alternativt 4tronix Music Box eller micro:bit V2.

Programmere micro:bit

De to viktigste appene som brukes til å programmere micro:bit kalles MakeCode og Python Editor. MakeCode har mulighet for både blokkbasert og tekstbasert programmering. Python Editor kan derimot bare brukes til tekstbasert programmering. Det finnes også en rekke andre løsninger.

Blokkeditoren i MakeCode kan brukes av enkelte elever med nedsatt syn, men det er viktig at dette prøves ut med eleven først. MakeCode har mulighet for forstørring i deler av programvinduet, men funksjonen er utilstrekkelig. Da er det bedre å bruke forstørringsmulighetene i operativsystemet. Hvis eleven trenger mye forstørring, blir det utfordrende å holde oversikten. Da kan det være vanskelig å oppfatte hva som skjer andre steder i programvinduet, for eksempel hvis du får melding om at det er feil i programmet ditt. MakeCode har også en høykontrastfunksjon, men den er heller ikke imponerende. Da kan det være bedre å bruke kontrastmulighetene som finnes i operativsystemet.

Elever med nedsatt syn som ikke klarer å bruke MakeCodes blokkeditor, anbefales i stedet å programmere micro:bit med en tekstbasert editor. Selv om MakeCode også har en teksteditor, anbefaler vi heller å bruke Python Editor eller Visual Studio Code. Men det er alltid viktig å prøve ut løsningen med eleven først. Python Editor har utilstrekkelige muligheter for forstørring og mangler kontrastinnstillinger helt. Visual Studio Code er derimot langt bedre på både forstørring, kontrast og forenkling.

Visual Studio Code må installeres på elevens datamaskin, mens MakeCode og Python Editor kan kjøres i nettleseren.

Verken MakeCodes tekstbaserte editor eller Python Editor fungerer godt nok med skjermleser. For elever som er blinde, anbefaler vi derfor å programmere micro:bit med Python i Visual Studio Code. Se Statpeds "Komme i gang-veileder" for programmering av micro:bit med Visual Studio Code.

Husk:

  • Enkelte elever med nedsatt syn vil klare å bruke MakeCodes blokkeditor, men det må prøves ut først.
  • Elever med nedsatt syn som ikke klarer å bruke MakeCodes blokkeditor, anbefales heller å bruke Python Editor. Må prøves ut med eleven først. Visual Studio Code er et alternativ.
  • Vurder om det er behov for å bruke MakeCode og Python Editor med Windows Forstørrelsesprogram, Kontrasttemaer eller Fargefiltre (Win+U).
  • Vurder om det er behov for å bruke MakeCode og Python Editor med Zoom kombinert med Zoomfiltre i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom).
  • Elever som bruker skjermleser anbefales å bruke Visual Studio Code med NVDA, JAWS eller VoiceOver.

Forslag til undervisningsopplegg

Tips og ideer


Side 18 av 33