Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Hvordan gjør vi det i hverdagen?

Tenk på hvordan du selv utfører en aktivitet. Hvordan holder du skjea når du fyller den med suppe og fører den til munnen uten at suppen renner av? Har barnet erfaringer med dette eller noe lignende?

Hvis målet er å smøre brødskiven selv, så tenk gjennom hele prosessen fra å ta mat ut av kjøleskapet til å smøre på brødet og spise skiva. Hva kan bli utfordrende? Kanskje vi må øve på å bli kjent i kjøleskapet eller begynne med at smør og pålegg står på bordet? Er smøringen viktig, bruker vi mest tid på det, men hvis barnet har mest glede av å bli kjent i kjøleskapet starter vi der. 

Hva er mest motiverende for barnet? Hva skaper entusiasme og hvor stor er kapasiteten? Kan vi ta hele prosessen på en gang eller stykkevis og delt? Hvordan kan vi oppnå en følelse av mestring og samhandling og samtidig et ønske om å få til mer? Slik gjør vi det med alle barn, forskjellen er at for barn med blindhet må vi vise med hendene og sette ord på alt. Det viktigste er at barnet er fokusert på det som skal gjøres. Kanskje blir det utfordrende å smøre brødskiva hvis det er mye støy rundt barnet. Det kan være vanskelig om det er uventende lyder, hvis barnet er trøtt, eller om det heller vil snakke med sidemannen.

Det er viktig å kjenne til barnets utviklingsnivå, motoriske ferdigheter og begrepsutvikling når vi tilrettelegger for selvstendighet. Hva og hvordan mestrer barnet i dag? Hvilke ferdigheter kreves for å kunne gjøre dette på egenhånd? Kan vi øke mestring ved å legge til rette eller forenkle aktiviteten?

Om framgangen stopper opp eller barnet strever, bør du tenke gjennom hva som er vanskelig for barnet. Tenk systematisk og trinnvis gjennom aktiviteten. Se forslag til oppdeling i mål og delmål under eksempler på fremgangsmåter.

Hva er så oppskriften på selvstendighet? Hvordan spiser barnet med synshemning med skje? Seende gjør det på ulike måter og det samme gjør blinde. En metode som passer for en person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Men som beskrevet tidligere er betingelsene for læring ulik.

Eksempel på aktivitet

Side 4 av 19

Nyttige tips

Slik kan du fremme selvstendighet i hverdagen. 

• Legg til rette for utallige muligheter for oppbygging av ferdigheter og praktisering.

• Når noe nytt skal læres hjelper det at barnet er i rolig omgivelser med få barn, slik at oppmerksomheten lettere blir rettet mot gjøremålet.

• Lær komplekse aktiviteter ved å dele dem opp i små sekvenser, nå øver vi på å ta opp glidelåsen- ikke både ullbuksa, sokker, ullgenser, parkdress, støvler, hals, lue, og votter.

• Bruk de naturlige mulighetene når barnet har oppmerksomheten rette mot en ting. Undersøker barnet en saks bør situasjonen utnyttes til å gi mer informasjon og erfaring med denne.

• Dersom barnet ikke liker en aktivitet kan man bruke andre favorittaktiviteter som belønning. Først gjør vi det som ikke er så gøy enda, etterpå gjør vi det barnet liker godt. På lekeplassen kan det være å fylle bøtta med sand i sandkassa først, så kan vi gå og huske litt.

• Rutinesituasjoner som måltid, av og påkledning og stell i barnehagen kan være gode til å jobbe med selvstendighet. Ta utgangspunkt i det resten av barnegruppen skal gjøre.

• Dersom en aktivitet er vanskelig for barnet, kan man lage en plan hvor det barnet liker godt kan komme etterpå. På lekeplassen kan det være å fylle bøtta med sand i sandkassa først, så kan vi gå og huske litt.

• Vurder barnets utviklingsnivå og start med forventninger i nærmeste utviklingssone.