Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Fysisk tilrettelegging

Hvordan bør omgivelsene utformes slik at de gjør det enklere å være selvstendig? Orden, system, ikke for mange gjenstander, merking av nødvendige ting og strukturert møblering, er nøkkelpunkter.

Tips til fysisk tilrettelegging

 • Del barnegruppen i flere smågrupper slik at det blir mindre støy og lettere å holde oversikten over hvem som er der. For eksempel i lekegrupper, i garderoben og under måltid.
 • Støydemping med møbelknotter eller tennisballer på stolben. Tekstiler og tepper gir bedre lydforhold inne.
 • For de minste barna kan en lekegrind brukes. Denne bør helst være firkantet framfor rundt, for å kunne orientere seg lettere. Leker kan festes til spilene slik at de ikke forsvinner. Dette kan også hjelpe barnet til å forstå at leken fortsatt er der og kan finnes igjen.
 • Tepper kan brukes som kjennemerker og ledelinjer for å gi informasjon om hvor i rommet vi er. Bruk tepper i ulikt materiale og struktur slik at de kan skilles fra hverandre. For eksempel flossteppe i dukkekroken og gummimatte i legosonen.

Orden og system

For seende gir synet gir raskt store mengder informasjon om hva som er i rommet, hvor ting er plassert og hvor ting er i forhold til hverandre. Vi bruker blikket og sveiper over et rom. Kanskje vi ser sokken som stikker ut under ei pute i sofaen og tenker «åh, det er der den er».

Fast plass til ulike ting er viktig for å kunne finne ting selvstendig, ta initiativ og bestemme hva vi vil hente.

Barnet bør få garderobeplass først eller sist på rekken slik at den er lett å finne. Kanskje trenger barnet to plasser for at ikke alle klær skal henge utenpå hverandre. Hjemme kan pålegget til brødskivene ligge i samme kurv i kjøleskapet slik at det er lett å finne når man er sulten. Merkes kjøleskapshyllene med tekst husker de voksne å sette alt på den faste plassen.  

Å bli kjent med systemer som hyller, skuffer, knagger og beststikkskuff gjør at barnet også kjenner til hva og hvor man kan forvente å finne tilsvarende i andre hus. 

Blir barnet bevist på møblering og matter på gulvet kan det hjelpe til trygg forflytning og gjøre det lettere å orientere seg. Gangsoner bør alltid være fri for hindringer. Dette øker muligheten til at barnet kan bevege seg fritt.   

Husk at ommøblering eller flytting av ting krever at barnet må bli kjent på nytt. Vis barnet endringer hvis noe flyttes.

Letestrategier

Barnet vil ha stor nytte av å lære systematikk for å lete. Om det mister noe på gulvet, kan den voksne oppmuntre til å finne det igjen ved å lytte nøye etter hvor tingen landet. Så kan barnet snu seg i den retningen, bøye seg ned og føre hendene systematisk rundt egne føtter og utvide søkeområdet gradvis. 

Metode for å gå over en flate

 • Få oversikt over hele flaten ved å kjenne rundt objektet på kanter og hjørner.
 • Legg håndflaten i venstre hjørne, før flat hånd mot høyre hjørne.
 • Flytt hånden en håndlengde ned, før så hånden over mot venstre kant igjen.
 • Gjenta prosessen til du har kommet til nedre høyre hjørne.
 • Samme metodikk er beskrevet i eksempelet med Helle i hånd møter hånd.

Merking

Merking av gjenstander og steder er nødvendig hvis det ikke er andre kjennetegn som skiller dem fra omgivelsene. Er saltet i en firkantet boks og sukkeret i en rund boks, skiller de seg fra hverandre.   

Barnet kan kjenne at fløteboksen er mindre enn melkekartongen. Er juice og melk i like kartonger kan den ene merkes med en strikk eller at vi lager et hakk på toppen av den ene kartongen.  

Tips til merking

 • Ting kan merkes med strikker, klistremerker, selvklebende plastknotter, merketube, punktskrifttape eller andre taktile uttrykk.
 • Brukes både visuell skrift og punktskrift blir barna eksponert for skrift og de seende får en påminnelse om å legge tingen på samme plass hver gang.
 • I barnehagen kan vi merke lekekasser eller ulike rom med visuell skrift, punktskrift og taktile kjennemerker. På den måten finner vi lettere frem dit vi skal, og vi finner riktig lekekasse når vi trenger noe eller skal rydde.
 • Duplokassen kan for eksempel merkes med en duplokloss på utsiden så den ikke må dras ut for at brnet skal finne ut av hva som er oppi. Den bør få en fast plass i hylla slik at den alltid står på samme sted.

Side 9 av 19