Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Touch-metoden

Å skrive ved hjelp av touch-metoden er nyttig for alle og gjør det lettere å skrive raskere og riktigere. Metoden innebærer at hver tast på tastaturet trykkes ned med bestemte fingre. Dette gjør det mulig å skrive uten å se på tastaturet.

For elever med synsnedsettelser er det å beherske touch-metoden viktig for å kunne skrive effektivt. Elever med nedsatt syn som bruker synet for å finne riktig tast, blir fort slitne og kan få dårlig sittestilling. Å skrive med touch-metoden kan bidra til å redusere antall blikkskifter mellom skjerm og tastatur, og gjøre skrivejobben mindre slitsom.

I tillegg til å lære bokstavenes plassering, bør eleven tidlig lære å skrive tall, punktum og komma. Tallene skrives ved hjelp av tallrekken over bokstavene, fortsatt med utgangspunkt i ledetastene.

Opplæring

Opplæring i touch-metoden bør starte tidlig og være systematisk slik at eleven lærer seg gode vaner fra begynnelsen av.

For eleven er det krevende å øve på touch-metoden. Det anbefales derfor korte og hyppige økter, for eksempel 10-15 minutter flere ganger i uken.

Opplæringen bør fortsette uten avbrudd til eleven har lært og automatisert alle tastene - også de som sjelden brukes. Automatisering krever mengdetrening.

Side 5 av 21