Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Universell utforming

Universell utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. For at teknologi skal være universelt utformet, må den kunne brukes av alle. For elever med synsnedsettelser betyr dette blant annet at det må være mulig å få tilgang til digitalt innhold til ved hjelp av eksempelvis

Selv om teknologien er universelt utformet og oppfyller kravene i loven om universell utforming, er dette ikke alltid tilstrekkelig for elever med nedsatt syn eller blindhet.

Digitale læringsressurser og tilgjengelighet

Mange av de digitale læringsressursene og læringsplattformene som benyttes i skolen, har mangelfull universell utforming. Dette kan innebære at det rent teknisk er mulig å få tilgang til alt innhold, men at ressursen er bygget opp slik at innholdet blir vanskelig å forstå for eleven. Dette skyldes at innholdet presenteres annerledes visuelt enn det presenteres for skjermleseren.

For at de digitale læringsressursene skal være hensiktsmessige å bruke, må eleven ha opplæring i hvordan de enkelte ressursene skal brukes. Det kan også være nødvendig med pedagogisk tilrettelegging av innholdet.

Egenprodusert materiell og tilgjengelighet

Når læreren produserer eget materiell som skal brukes i undervisningen, er det viktig å bruke prinsippene for universell utforming av dokumenter. Dette sikrer at dokumentet blir brukervennlig og forståelig for eleven.

Side 2 av 21