Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Læringsplattformer og samhandlingsverktøy

Det fins ulike plattformer som legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling. I skole- og utdanningssektoren brukes både læringsplattformer og samhandlingsverktøy. Sistnevnte brukes også i arbeidsliv og privat.

Læringsplattformer

I skole- og utdanningssystemet benyttes det ulike nettbaserte læringsplattformer. For at en elev som bruker skjermleser skal kunne bruke plattformene selvstendig og effektivt, er det avgjørende at eleven lærer seg strategier for navigasjon på internett. Ulike plattformer krever ulike strategier.

Det er ikke alle plattformer som er like tilgjengelig for elever med synsnedsettelser. Dette kan gjøre det krevende å få fullt utbytte av alle mulighetene i plattformene.

Det er viktig å sørge for at innholdet er lesbart for eleven. For å gi eleven best mulig oversikt og forutsigbarhet bør alle fag struktureres på samme måte, for eksempel ved valg av format, kanaler og mappestrukturer. Dette vil gjøre det enklere for eleven å bruke læringsplattformen.

Samhandlingsverktøy

I skoler og arbeidsliv er det vanlig å bruke skybaserte samhandlingsverktøy. Verktøyene åpner for samhandling, samskriving og deling av dokumenter på en enkel måte gjennom standard programvareløsninger, slik som for eksempel tekstbehandling og regneark. Plattformene og de tilhørende programmene kan i de fleste tilfeller brukes både som webapplikasjoner (med tilgang fra nettleser) og som programmer lastet ned til enheten (skrivebordsversjon). De fleste finnes også som apper for mobil og nettbrett.

Mange elever med synsnedsettelse opplever det som mest oversiktlig å bruke skrivebordsversjonene av programmene. Her har eleven tilgang til flere hurtigtaster enn i webapplikasjonene. De fleste programmene tilbyr også mulighet for å synkronisere filer fra plattformen til utforskeren (filbehandleren) på enheten. Eleven kan da administrere og arbeide med filene på samme måte som med filer som er lagret lokalt på enheten.

Side 8 av 21