Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Synstekniske hjelpemidler

Bruk av synstekniske hjelpemidler kan fremme inkludering og læring. Det er vanlig å bruke de synstekniske hjelpemidlene i kombinasjon med digitale enheter.

En som er blind har behov for andre hjelpemidler enn en som er sterkt svaksynt. Samtidig kan enkelte som er sterkt svaksynte ha nytte av de samme hjelpemidlene som brukes av blinde.

Man søker om synstekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Side 9 av 21