Til hovedinnhold

Tolking og barn

Tolkens oppgaver

Det er stor forskjell på det å tolke i situasjoner med barn, sammenlignet med det å tolke for voksne samtalepartnere. Sitatet over er fra en tolk som mener at mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva er en god tolkebruker? Hvem er det som bruker tolken? Og hva er egentlig tolken sin jobb?

Barn forholder seg til tolken på en litt annen måte enn voksne. De forstår at de kan se på tolken for å få med seg hva som blir sagt på talespråk. Men for barna, så er tolken også en voksenperson. Vi kan ikke forvente at barn forstår hva som er tolkens arbeidsoppgaver og ikke. Voksne kan også være i tvil om tolken kan gjøre andre oppgaver, og hvordan de skal forholde seg til tolken.

I denne modulen vil du få en innføring i tolkens yrkesprofesjon. Du får møte tolker som forteller hva de tenker om å tolke i situasjoner med barn. Men vi starter med noen betraktninger rundt begrepet tolkebruker.

Side 19 av 49