Til hovedinnhold

Tolking og barn

Tolket samtale

Illustrasjon av en voksen som snakker med et barn via tolk. Barnets blikk er rettet mot tolken.

Det å tolke er en krevende oppgave. Hver samtale er et møte mellom ulike mennesker med ulike erfaringer, forventninger syn og mål. En tolk må inngå i det sosiale samspillet som foregår i samtaler. Tolken skal ikke bare tolke det som blir sagt, men også bidra til at det blir en god flyt i samtalen. I tillegg til det som blir sagt, må tolken være oppmerksom på alle de små signalene som ligger mellom linjene. Tolken må fange opp når aktørene er i ferd med å avslutte en tur, om de har mer på hjertet, om de er engasjerte, triste, frustrerte osv.

Tolker må være oppmerksomme på både det språklige og det interaksjonelle. For å fange opp alt det som ligger mellom linjene, er det en stor fordel at tolken er kjent med situasjonen og de som deltar i samtalen. Og at de som deltar i samtale med tolk, er kjent med at tolkede samtaler har litt andre betingelser.

Side 6 av 49