Til hovedinnhold

Tolking og barn

Tolking, en dans for tre

Illustrasjon fra film med tre barn. Det ene barnet sier "Tolkene leker ikke så veldig mye, de gjør bare jobben dems".

Barna vi har møtt har en klar forståelse av at tolken hadde andre oppgaver enn de andre voksne i barnehagen. En tolk skal ikke selv delta i samtalen. Tolken skal opptre upartisk, eller topartisk, og tolke det samtalepartene sier. Selv om tolken ikke deltar i samtalen som «seg selv», vil tolkens tilstedeværelse uansett påvirke samtalen. Det er et ekstra menneske der, og det må alle parter forholde seg til.

Tolkeforsker Cecilia Wadensjö (1998) omtaler tolking som «en dans for tre». I det legger hun at alle tre, både samtalepartene og tolken må være klar over hverandres roller og funksjoner. Når dansen er mellom tre blir det enda viktigere å ta hensyn til hverandre.

I filmen under får du se noen betraktninger rundt dette

Side 8 av 49