Til hovedinnhold

Tolking og barn

Barn og tolking

Når tegnspråklige barn skal delta i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk, kan det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn.

Illustrasjon: En mann som prater til en gruppe barn. Ved siden av sitter en tolk. Barna og to voksne sitter i en halvsirkel på gulvet.

Som vi var inne på i «Hva er tolking?», har en samtale med tolk noen andre betingelser enn direkte kommunikasjon. Både voksne og barn som ikke har erfaring i å kommunisere via tolk, må få erfare og prøve seg frem i hvordan dette fungerer. I denne modulen ser vi nærmere på barns forståelse av tolking, hva det krever av barn å samhandle via tolk, samt noen utfordringer i tolkede samtaler

Side 12 av 49