Til hovedinnhold

Tolking og barn

Innledning

Voksne som møter barn via tolk, bør ha kunnskap om tolking generelt og tolking og barn spesielt. Denne temasiden handler i hovedsak om tolking til og fra norsk og norsk tegnspråk. Men ressursen kan også være relevant for deg som møter andre minoritetspråklige barn med tolk. Innholdet baserer seg på faglitteratur om tolking og barn, samtaler med fagpersoner, foreldre, barn og unge som selv har erfaring med tolking.

Alle, både døve og hørende, er på et tidspunkt førstereis i møte med tolking. Det å snakke med noen via en tolk kan være uvant til å begynne med. Det kan oppleves som rart og forstyrrende at det er en ekstra person med i samtalen/aktiviteten.

Illustrasjon: En mann som prater til en gruppe barn. Ved siden av sitter en tolk. Barna og to voksne sitter i en halvsirkel på gulvet.

Temaene som er listet opp i innholdsfortegnelsen, bygger på hverandre. Vi anbefaler at du starter med Hva er tolking og Barn og tolking. Her får du en grunnleggende innføring i hva tolking er, hvordan tolket samhandling er annerledes enn direkte kommunikasjon, og hvordan barn forholder seg til tolk.

Under hvert tema viser vi til eksempler med film der barn samhandler via tolk i barnehagen, på en helsestasjon og en turntrening. I filmene vil du også møte fagpersoner, foreldre og barn som deler sine erfaringer.

Tegnspråklige barn kan ha nytte av tolk i mange situasjoner gjennom hele livet. Utprøving av tolk fra tidlig alder kan være nyttig for å få erfaring, og etter hvert et bevisst forhold til hva som skal til for å få til god samhandling via tolk. Det er viktig at voksne støtter barna på vei mot å bli trygg på tolking. Når du selv har lært mer om tolking, kan du ta i bruk samtalemateriellet som er laget for barna.

Gå til samtalemateriell for barn om tolking

Temasiden er utviklet i samarbeid med Norges Døveforbund med støtte fra Stiftelsen Dam.

Tre logoer: Stiftelsen Dam, Norges Døveforbund og Statped

Side 2 av 49

Samtalemateriell

Bruk nettressursen "Tolking, hva er det?" når du skal snakke med barn om tolking. Her kan dere se eksempler på tolking i praksis, og få tips til hva dere kan snakke om. 

Tolking og barn skjermdump (klikk deg til samtalemateriell)

 

Tenk på dette

Hva bør jeg vite om tolking og tolket samhandling?

Hvordan er det å snakke med barn via en tolk?

Hvilket ansvar ligger på meg som voksen?